1. Názov firmy
(pri fyzických osobách uveďte meno a priezvisko)

2. Sídlo

3. Vaša emailová adresa

4. Ktoré služby ponúkané našou spoločnosťou využívate?

5. Je využívané dopravno-logistických služieb spoločnosti Speed Line s.r.o. prínosom pre Vašu spoločnosť?

ÁnoNie

6.Ak nie ste spokojný, uveďte prečo. 

7.Snažíme sa poskytovať služby na najvyššej úrovni a k tomu vedieme aj tím našej spoločnosti. Myslíte si, že sa nám darí napĺňať  tieto ciele?
ÁnoNie

8. Ak nie ste spokojný, uveďte prečo.

9.Ste spokojný so včasným poskytovaním informácií o priebehu prepravy a pohybe tovaru?
ÁnoNie

10.Ak nie ste spokojný, uveďte prečo.

11.Aké nové dopravno-logistické služby by ste z našej strany privítali?