Cieľom spoločnosti Speed Line s.r.o. je presadiť sa na dopravnom – špedičnom trhu a získať dôveru súčasných a budúcich zákazníkov. Štruktúru našich služieb chceme vytvárať na základe analýzy predošlých poznatkov a skúseností v našom odbore.

Pri výbere dodávateľa je pre objednávateľa najdôležitejšia cena a kvalita. Situácia na trhu je v dnešnej dobe veľmi vyostrená, pričom za súčasného zvyšovania požiadaviek objednávateľa sa sťažuje konkurenčný boj potenciálnych dodávateľov.

Za týchto podmienok je odbornosť nenahraditeľným kapitálom.

V našom prípade si to vyžaduje rýchlu reakciu na požiadavky objednávateľov a zabezpečovanie najefektívnejšieho spôsobu dopravy, čo spočíva v úzkej spolupráci s klientom na báze poradenstva v oblasti logistiky.