Contact informations

Speed line, s.r.o.

SPEED LINE, s.r.o.
Železničný rad 1
943 01 Štúrovo

E-mail: info@speed-line.sk
Tel.: +421 36 751 1100

Billing informations

Speed line, s.r.o.

SPEED LINE, s.r.o.
Železničný rad 1
943 01 Štúrovo

IČO: 36 53 97 59
DIČ: 2020145809
IČ DPH: SK2020145809

Obch. register OS Nitra odd. sro, vl. č. 12326/N