Medzinárodná a vnútroštátna kamiónová doprava

SPEED LINE, s.r.o.

V podnikaní sa firmy denno-denne stretávajú s problémami súvisiacimi s dopravou ich tovaru a výrobného materiálu. Presné a flexibilne načasované dodávky sú prioritou a neoddeliteľnou súčasťou pri vytváraní pridanej hodnoty výrobných , resp. obchodných spoločnosti. Naša spoločnosť Speed line s.r.o , ponúka komplexne logistické riešenia práve v takýchto situáciách ako je medzinárodná či vnútroštátna kamiónová doprava.

Medzinárodná doprava – je kamiónová preprava tovaru alebo nákladu medzi rôznymi krajinami. Táto forma dopravy zahŕňa prekonávanie hraníc a dodržiavanie medzinárodných pravidiel a predpisov týkajúcich sa cestnej prepravy. Medzinárodná preprava kamiónmi môže byť komplexný proces, ktorý zahŕňa plánovanie trás, zabezpečenie prepravných povolení a dodržiavanie colných postupov.

Vnútroštátna doprava  – sa týka prepravy tovaru alebo nákladu kamiónmi v rámci jednej krajiny. Tento typ dopravy môže byť menej byrokratický a jednoduchší než medzinárodná preprava, pretože nevyžaduje prekračovanie medzinárodných hraníc a dodržiavanie medzinárodných predpisov.

Aby ste sa mohli venovať Vášmu primárnemu cieľu podnikania, prenechajte zbytočné starosti s dopravou a logistickou, profesionálom v tomto odbore. Poskytujeme kvalitné zasielateľské, dopravné, a logistické služby s orientáciou na zákazníka v lokálnom aj v medzinárodnom meradle.

Naša spoločnosť je členom združenia slovenských dopravcov Česmad Slovakia, Obchodnej komory SR a Zväzu logistiky.