SPEED LINE, s.r.o.

V podnikaní sa firmy denno-denne stretávajú s problémami súvisiacimi s dopravou ich tovaru a výrobného materiálu.

Presné a flexibilne načasované dodávky sú prioritou a neoddeliteľnou súčasťou pri vytváraní pridanej hodnoty výrobných , resp. obchodných spoločnosti.

Naša spoločnosť Speed line s.r.o , ponúka komplexne logistické riešenia práve v takýchto situáciách.

Poskytujeme kvalitné zasielateľské, dopravné, a logistické služby s orientáciou na zákazníka v lokálnom aj v medzinárodnom meradle.

Aby ste sa mohli venovať Vášmu primárnemu cieľu podnikania, prenechajte zbytočné starosti s dopravou a logistickou, profesionálom v tomto odbore.

Naša spoločnosť je členom združenia slovenských dopravcov Česmad Slovakia, Obchodnej komory SR a Zväzu logistiky.