SPEED LINE, s.r.o.

"Zabezpečuje komplexné logistické služby pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu"

Medzinárodná a vnútroštátna preprava

Pneuservis

Zasielateľstvo

Logistika, skladovanie

Pripoistenie zásielok

Komunikácia v 12 jazykoch

Poradenská činnosť

FTL, LTL

Expresné zásielky po celej Európe

Nadrozmerná preprava

… with sense for transport

Komplexné dopravné a logistické služby | nákladná doprava

EXPRESS preprava tovaru k dipsozícii 24/7

Volajte nás na čísle : +421905201179

 • FTL, LTL

  Full Truck Load – označuje celokamiónovú prepravu iba Vášho tovaru v nákladnom vozidle
  Less Than Truck Load – označuje prepravu Vašej zásielky, spolu s inými zásielkami

 • LETECKÁ PREPRAVA

  Pre našich zákazníkov zabezpečujeme prepravu tovaru tým najrýchlejším spôsobom po celom svete.

 • ADR PREPRAVA

  Preprava tovarov, ktoré sú podľa medzinárodnej dohody ADR premiestňované za určitých podmienok a  sú rozdelené do niekoľkých tried.

  Spoločnosť má bohaté skúsenosti s prepravou v tejto oblasti a jej poskytovanie na základe licencovaných služieb spĺňa takmer všetky špecifické požiadavky klientov.

 • Skladovacie služby

  Skladové priestory priamo v areály našej spoločnosti.

  K dispozícii k okamžitému skladovaniu skladovacia plocha 700 m2

  Regálové skladovanie a skladovanie na voľnej ploche

CROSS DOCKING

Sa vzťahuje na pohyb produktov z výrobného závodu, ktorý je dodávaný priamo až k zákazníkovi. Manipulácia s materiálom je minimálna alebo žiadna. Samozrejme, že spolu s tým sa znižuje aj nutnosť jeho skladovania v príslušných priestoroch.

Vo väčšine prípadov sú produkty odosielané z výrobného priestoru priamo na nakladaciu rampu pre odchádzajúce dodávky.

Cross dokovacie riešenia jednoducho umožňujú spoločnostiam urýchliť dodávky k zákazníkom, čo znamená, že dostanú presne to, čo chcú.

NÁMORNÁ A RIEČNA PREPRAVA

Vďaka spolupráci s námornými a riečnymi dopravcami zabezpečujeme aj tento druh prepravy Vášho tovaru

NADROZMERNÁ PREPRAVA

Pre našich zákazníkov zabezpečujeme aj prepravu nadrozmerného tovaru.

PREPRAVA AUTOMOBILOV

Zabezpečujeme prepravu automobilov v rámci Slovenska a celej Európy.
Možnosť prepravy aj ťažkých a nadrozmerných vozidiel

 

O nás

V podnikaní sa firmy denno-denne stretávajú s problémami súvisiacimi s dopravou ich tovaru a výrobného materiálu. Presné a flexibilne načasované dodávky sú prioritou a neoddeliteľnou súčasťou  pri vytváraní pridanej hodnoty výrobných , resp.  obchodných spoločnosti

Naše služby

Naším prioritným cieľom je uspokojiť každého existujúceho, resp. potencionálneho zákazníka a nájsť vhodné riešenie pre jeho prepravné požiadavky. Naše služby môžete využiť v rámci štátov celej Európy, a to hlavne v Taliansku, Nemecku, Belgicku, Holandsku, Škandinávii, Španielsku, Maďarsku a Francúzsku.

Cenová kalkulácia prepravy

Preverte si cenu dopravy Vašeho tovaru ešte pred vyplnením objednávky. Spoločnosť Speed Line je v tomto ideálny partner, ktorý Vám vysvetlí všetky podrobnosti spojené s odoslaním zasielky.

4 142 348

Počet ubehnutých kilometrov za 2023

25 806

Počet prepráv za rok 2023

V roku 2017 sa naša spoločnosť rozhodla uchádzať o dotáciu z EU fondov v operačnom programe Výskum a inovácie.

Hlavnou aktivitou projektu je inovácia procesu pomocou obstarania nového inovatívneho softvéru pre logistiku ako aj obstaranie výpočtovej techniky. Táto inovácia nám umožní uplatniť sa v rámci logistiky a špedície v leteckej a vodnej doprave. Základom spoločnosti SPEED LINE, s.r.o. sú vyspelé softvérové riešenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ďalšieho rozvoja firmy. Nový inovatívny softvér umožní spoločnosti rýchle a bezchybné spracovanie dát v rámci celého procesu špedície. Klienti budú mať okamžitý prístup k informáciám o svojich zásielkach, o ich polohe a doručení. Novými informačnými službami bude môcť spoločnosť expandovať aj na ďalšie trhy, akými sú vodná a letecká doprava.

Hlavným cieľom projektu je Rozvoj existujúceho MSP pomocou obstarania inovatívneho softvéru a technologického vybavenia (IKT) a tým zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti SPEED LINE, s.r.o. nielen v regionálnom, ale aj národnom a medzinárodnom meradle.

Hlavným očakávaným prínosom  bude zvýšenie kvality a pridanej hodnoty poskytovaných dopravných a logistických služieb. Vyššia kvalita služieb okamžite podnieti nárast objednávok a tým pádom aj nárast tržieb. Realizácia projektu má aj ďalšie prínosy :

 • Skvalitnením služieb máme možnosť vytvoriť si stabilnú pozíciu na trhu a získať nových klientov. Projekt prináša zvýšenie pridanej hodnoty, zvýšenie objemu tržieb a pravidelné vytvorenie zisku z podnikania. Vytvoria sa reálne predpoklady pre zvýšenie konkurencieschopnosti a pre ďalší trvalo udržateľný rozvoj podniku.
 • Zvýšením objemu a kvality poskytovaných služieb bude poskytnutý väčší priestor aj pre zákazníkov, ktorí budú môcť tiež navýšiť svoje výrobné kapacity a prepravovať väčšie množstvo tovarov k svojim odberateľom. Takto budú môcť tiež rozvíjať svoju výrobnú a podnikateľskú činnosť a zvýšiť objem výroby. To môžu uskutočniť investovaním do nových moderných strojov, inováciou technológie aj cestou podobných projektov.
 • Odberatelia budú mať tiež k dispozícii kvalitnejšie a rýchlejšie služby, preto bude mať projekt priamo vplyv nielen na dodávateľské, ale aj na odberateľské vzťahy podniku.
 • Inovatívne procesy zvýšia dobré meno podniku v regióne, zvýši sa inovačný potenciál regiónu, zvýši sa priemyselný rozvoj a perspektívne je predpoklad aj na zníženie nezamestnanosti.
 • Podnik poskytujúce kvalitné a moderné služby bude robiť dobré meno aj samotnému regiónu, ktorý sa zviditeľní vďaka marketingovým a reklamným aktivitám smerujúcim nielen na domáce ale aj na zahraničné trhy, odborné veľtrhy a výstaviská a pod.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, môžete nám napísať, zavolať alebo nás priamo navštíviť