Politika IMS

V súlade s požiadavkami noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 sa vedenie spoločnosti Speed line s.r.o. zaväzuje: