Námorná a riečna kontajnerová preprava

námorná lodná dopravaNámorná (riečna) vodná doprava patrí stále k tým najstarším druhom dopravy. Spolu s leteckou prepravou doteraz lodná preprava vytvára jediné možnosti, ako zaistiť medzikontinentálnu prepravu nákladov a osôb.

V súčasnej dobe sa tento typ prepravy orientuje aj na využívanie kontajnerov, ktoré zefektívňujú prácu s príslušným tovarom, jeho nakladaním a vykladaním. Až 80 % všetkých tovarov dnes prepravuje kontajnerová doprava, čo umožňuje aj rozvoj iných cestných sietí. Aj keď sa môže zdať, že preprava kontajnerov je odľahlou a technickou záležitosťou, má to veľký vplyv na každodenný život. Zabezpečuje dostupnosť rôznych produktov a surovín, od elektroniky až po potraviny. Bez spoľahlivej kontajnerovej prepravy by sme nemali prístup k mnohým veciam, ktoré považujeme za samozrejmé.

Námorná riečna preprava

  • vám zaistí spoľahlivý presun tovaru na veľké vzdialenosti
  • zabezpečuje globálny (medzikontinentálny) presun zásielok
  • pracuje aj s prepravou nebezpečného materiálu
  • poskytuje služby pre nadmerné (kontajnerové) náklady
  • využitie tejto infraštruktúry je veľmi lacné

Územie sveta je z väčšej časti pokryté vodou, vďaka ktorej sa stále tento typ prepravy z logistických služieb nevytratil. Jej význam preto naberá na váhe aj z pohľadu hospodárskeho rastu.

Vieme, že globalizačné procesy narastajú každým jedným dňom a práve pomocou tejto služby ako je riečna či námorná doprava, celosvetový objem produkcie realizuje veľmi jednoducho. Neustály nárast  podielu priemyslu (napr. automobilového) na svete si vyžaduje väčšie prepravné kapacity, ktoré má námorná preprava asi najvyššie.

V prípade nejasností sú k dispozícií stále služby a poradenstvo. Máte možnosť poistenia proti všetkým rizikám, ktoré  sa pri takomto spôsobe prepravy môžu vyskytnúť.

Vďaka spolupráci so všetkými lodiarskymi spoločnosťami dokáže námorná preprava klientom ponúknuť naozaj spoľahlivé a hlavne ekonomické logistické služby v rámci celého sveta.