Dopravno-technické oddelenie

Technické oddelenie zabezpečuje vedenie dopravy, servisu, vybavuje reklamácie a technickú podporu.

Martin Hirka

Martin Hirka

Vedúci oddelenia dopravy

Tel./fax: +421 36 756 5489
Mobil: +421 918 917 455
martin.hirka@speed-line.sk

Gabriel Csizmadia

Gabriel Csizmadia

Zástupca vedúceho dopravy

Tel./fax: +421 36 756 5489
Mobil: +421 915176871
gabor.csizmadia@speed-line.sk

Erik Koncz

Erik Koncz

Vedúci Servisu

Mobil: +421 917 501 253
servis@speed-line.sk