Cross Docking je distribučný systém, v ktorom tovar dodaný do distribučného centra nie je  určený k uskladneniu, ale  je  plynulo predisponovaný v požadovanom množstve  a zložení  (proces kompletácie  dodávok) do konkrétnej maloobchodnej jednotky.

Cross Docking  vyžaduje presnú  synchronizáciu  všetkých predchádzajúcich a expedovaných dodávok.

Synchronizáciou sa zabezpečí odstránenie  niektorých javov ako napr. vrátenie  zásielky, zbytočné  skladovanie,  spracovanie  chybných dodávok, ktoré  priamo ovplyvňujú  úroveň  distribučných nákladov.