Námorná (riečna) vodná doprava patrí stále k tým najstarším druhom dopravy. Spolu s leteckou prepravou doteraz vytvára jediné možnosti, ako zaistiť medzikontinentálnu prepravu nákladov a osôb.

V súčasnej dobe sa tento typ prepravy orientuje aj na využívanie kontajnerov, ktoré zefektívňujú prácu s príslušným tovarom, jeho nakladaním a vykladaním. Až 80 % všetkých tovarov sa dnes prepravuje práve vďaka nim, čo umožňuje aj rozvoj iných cestných sietí.

Námorná riečna preprava

  • vám zaistí spoľahlivý presun tovaru na veľké vzdialenosti
  • zabezpečuje globálny (medzikontinentálny) presun zásielok
  • pracuje aj s prepravou nebezpečného materiálu
  • poskytuje služby pre nadmerné (kontajnerové) náklady
  • využitie tejto infraštruktúry je veľmi lacné

Územie sveta je z väčšej časti pokryté vodou, vďaka ktorej sa stále tento typ prepravy z logistických služieb nevytratil. Jej význam preto naberá na váhe aj z pohľadu hospodárskeho rastu.

Vieme, že globalizačné procesy narastajú každým jedným dňom a práve pomocou tejto dopravy sa celosvetový objem produkcie realizuje veľmi jednoducho. Neustály nárast  podielu priemyslu (napr. automobilového) na svete si vyžaduje väčšie prepravné kapacity, ktoré má námorná preprava asi najvyššie.

V prípade nejasností sú k dispozícií stále služby a poradenstvo. Máte možnosť poistenia proti všetkým rizikám, ktoré  sa pri takomto spôsobe prepravy môžu vyskytnúť.

Vďaka spolupráci so všetkými lodiarskymi spoločnosťami dokáže námorná preprava klientom ponúknuť naozaj spoľahlivé a hlavne ekonomické logistické služby v rámci celého sveta.